Moje wypowiedzi znajdziesz na m.in.:

Jako ekspert wypowiadałem się gościnnie dla m.in.