Mam też skromne publikacje z czasów studenckich
  • „Efekt współdziałania jako kryterium tworzenia zespołów zadaniowych – wyniki badań”

.. oraz aktywne udziały w konferencjach ekonomicznych m. in.:

  • „Informacja w społeczeństwie XXI wieku” Olsztyn-Mierki 18-20 maj 2005
  • III Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych „Nowoczesne koncepcje zarządzania-wyniki
    badań” Karpacz 19-21 październik 2006

Dysponuję certyfikatem pozytywnie zaliczonego egzaminu NBP z wiedzy ekonomicznej.