„Przetłumacz słowo ____ na polski”

Jak często zadajecie to pytanie, pewnie też zdarza Wam się wpisać „__ po polsku„. Pomyślałem zatem że może Wam się przydać mały słowniczek pojęć przydatnych każdemu e-marketerowi.

Zaczynamy:

Formuła [Nazwa Angielska – Nazwa Polska – Definicja Polska]

 • 3F (Family, Friends and Followers lub Family, Friends and Fools) – FFF – Rodzina, Przyjaciele i Fani, lub w wersji alternatywnej Rodzina, Przyjaciele i Głupcy. Termin stosowany do określenia grupy osób, do której start-up może najłatwiej zwrócić się z propozycją finansowania projektu. FFF to finansowanie start-upu przez najbliższe otoczenie.
 • ABC (attention), B(benefit), C(close) – ABC – Metoda marketingowa polegająca na przyciągnięciu uwagi klienta (A), przedstawieniu korzyści wynikających z posiadania promowanego produktu lub zakupu usługi (B) i możliwie szybkiego sfinalizowania sprzedaży (C)
 • A/B – A/B – metoda badawcza polegająca na porównaniu dwóch wersji strony internetowej lub produktu celem wybrania tej, która lepiej spełnia stawiane przed nią zadania, jest bardziej przyjazna klientowi i lepiej przez niego odbierana
 • above the fold – Ekran startowy – Część strony internetowej widoczna bez konieczności przewijania zaraz po załadowaniu strony w przeglądarce
 • absolute link – link bezwzględny – link określający dokładną lokalizację strony w sieci np.. https://www.adc.pl/norma/mac.html
 • accessibility – dostępność – wszystkie czynniki pozwalające korzystać ze stron osobom niepełnosprawnym (szczególnie niewidomym)
 • AIDA – AIDA – Jeden z modeli funkcjonowania reklamy oparty na czterech krokach: attention (uwaga) – zwrócenie uwagi: interest (zainteresowanie) – wzbudzenie zainteresowania, desire (pożądanie) – stworzenie chęci posiadania, action (działanie) – skłonienie do działania (np. zakupu)
 • AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) – AJAX – język programowania
 • analytics tool – narzędzia analityczne – aplikacja lub program umożliwiający gromadzenie i analizowanie danych dotyczących strony internetowej lub aplikacji mobilnej
 • anchor text – tekst kotwicy – widoczna część linków
 • article directory – katalog artykułów – witryna, która segreguje artykuły przesłane przez jej użytkowników
 • article syndication – syndykalizacja artykułów – proces tworzenia treści, które mają być opublikowane na innej witrynie
 • ALoC Average Livetime of a Customer – ALoC – jeden podzielone przez wskaźnik odchodzenia klientów
 • ARPU Average Revenue Per User – ARPU – Przeciętny przychód na klienta – przeciętny przychód uzyskiwany od pojedynczego klienta w badanym miesiącu
 • backlinks – linki zwrotne – zbiór linków wejściowych prowadzących na stronę, zlokalizowanych na zewnętrznych stronach internetowych
 • ban – ban
 • Barcamp / MeetUp / MixEr – MeetUp – nieformalne spotkania startupowców
 • beacon – sygnał nawigacyjny – wiersz kodu umieszczany w witrynie lub aplikacji pozwalający śledzić działania użytkowników
 • BEP– break even point – Punkt rentowności – poziom, od którego start-up zaczyna przynosić dochody
 • black hat SEO – czarny kapelusz SEO – techniki pozycjonowania stron niezgodne z wytycznymi Google
 • body copy – tekst strony – właściwa treść w obrębie strony widoczna dla użytownika bez zawartości graficznej czy nawigacji
 • Bootstrapping – Bootstrapping – inaczej finansowanie rozwoju firmy z własnej kieszeni
 • bot – bot
 • brand traffic – ruch pochodzący z zapytań brandowych – wielkość ruchu ze źródeł odwiedzin pochodzących z zapytań w wyszukiwarce internetowej powiązanych bezpośrednio z marką reprezentowaną przez daną stronę internetową
 • breadcrumbs – okruszki – nawigacja witryny w formie poziomego paska umieszczonego zazwyczaj nad treścią, by pomóc użytkownikowi zlokalizować swoje miejsce na stronie i usprawnić nawigację po niej
 • bring productive traffic – zdobywanie wartościowego ruchu – działania zmierzające do pozyskania ruchu na stronie zapewniającego realizacje założonych celów w postaci konwersji (np. sprzedaży)
 • building a good process for link acquisition – (link) building prowadzi do pozyskania linków
 • Burn rate – Burn rate – czyli tempo, w jakim start-up „przepala” pieniądze. Nierzadko zdarza się, że miesięcznie na rozwój wydawane są dziesiątki lub nawet setki tysięcy, a sama firma nie ma jeszcze przychodów.
 • business angel – Anioł biznesu – Inwestor indywidualny (prywatny) zapewniający start-upom nie tylko środki finansowe, ale również swoją wiedzę, doświadczenie i znajomości na bardzo wczesnym etapie rozwoju
 • cache – pamięć podręczna – mechanizm pozwalający przeglądać strony internetowe szybciej przez użytkowników, którzy je już wcześniej w swojej historii odwiedzili, dzięki zapisywaniu ich kopii na dysku twardym internauty lub w kopii przeglądarek
 • Canvas model – Canvas model – szablon modelu biznesowego, często stosowany przez start-up do określenia modelu działania na początkowym etapie (pre-seed). Składa się z 9 elementów: kluczowi partnerzy, kluczowe działania / aktywności, kluczowe zasoby, kluczowe koszty, wartości, relacje z klientami, sposoby dotarcia, segmenty klientów i przychody
 • CR Churn rate – Churn rate – odpływ klientów – procent klientów, którzy rezygnują z usług firmy
 • CTR click through ratio – CTR – Wskaźnik określający procentowo liczbę użytkowników, którzy kliknęli na reklamę (np. na banner lub link sponsorowany). Obrazuje ilościowy stosunek liczby użytkowników, którzy wykonali zadaną akcję (kliknięcie na banner) do całkowitej ilości wyświetleń tegoż bannera.
 • click-through – kliknięcie – nacisnięcie danego linku lub reklamy, co spowoduje reakcję (zazwyczaj przejście do innej strony)
 • cloaking – maskowanie – ukrywanie treści przed robotami Google, dostępnej dla użytkowników witryny
 • CMS (content management system) – system zarządzania treścią – przeznaczona dla wydawców platforma, której celem jest ułatwienie publikowania treści na witrynie
 • comment spam – spam w komentarzach – komentarze publikowane na forach i blogach w celu wygenerowania linków do innej witryny
 • content marketing – marketing treści – działania zmierzające do wywołania pożądanych reakcji u odbiorców publikowanych treści
 • contextual advertisement – reklamowa kontekstowa – reklama tematycznie związana z treścią witryny, na której się znajduje, czy aplikacji
 • conversion – konwersja – wykonanie pożądanej akcji przez klienta, np.: rejestracja na stronie, zamówienie newslettera, dokonanie zakupu online, dokonanie zakupu offline
 • COGS Cost to Serve Customers – COGS – koszt obsługi klienta
 • CPA (cost-per-action) – koszt na działanie – koszt wykonania określonego działania przez klienta
 • CPC (cost-per-click) – koszt kliknięcia – bezpośrednia cena, zazwyczaj powiązana z reklamą, jaką należy zapłacić za kliknięcie w dany link i przejście do kierującej przez niego strony internetowej
 • CPM (cost per mile) – koszt dotarcia do tysiąca odbiorców – cena, jaką należy zapłacić za dotarcie do 1000 odbiorców
 • CPP – CPP – Koszt dotarcia do jednego procenta osób z grupy docelowej
 • CR – CR – Współczynnik obrazujący ilość użytkowników, którzy wykonali założoną akcję (np. zapisanie do newslettera, zakup produktu, wysłanie zapytania ofertowego) pod wpływem określonego przekazu promocyjnego w stosunku do ilości wyświetleń tego przekazu
 • Cross – link – linkowanie wzajemne dwóch stron
 • Crowdfunding – Crowdfunding – inaczej finansowanie społecznościowe. Forma finansowania projektów przez społeczność, zasadniczo za pośrednictwem Internetu, które ma na celu zgromadzenie kapitału w formie darowizny, bądź w zamian za określone świadczenie zwrotne, np. pewną formę wynagrodzenia lub/i prawa do głosowania, w celu wspierania określonej inicjatywy. Na świecie funkcjonuje ponad 1500 portali i platform, które umożliwiają m.in. opisanie projektu, pozwalają startupowi na określenie nagród dla wspierających i pułapu potrzebnego do osiągnięcia celu finansowego.
 • CSS (Cascading Stye Sheets) – kaskadowe arkusze stylów – mechanizm pozwalający deweloperom kontrolować układ witryny bez potrzeby ingerencji w kodzie źródłowym strony
 • CAC Customer Acquisition Cost – CAC – koszt zdobycia, uzyskania jednego klienta
 • CRM Customer Relationship Management – CRM – aplikacja lub zestaw aplikacji opartych o mechanizmy bazodanowe, która pozwala na zarządzanie relacjami między firmą a jej klientami.
 • database-driven – działający w oparciu o bazę danych – zawartość stron jest generowana na podstawie otrzymywanych informacji z bazy danych skojarzonych ze stroną
 • Decacorn – Decacorn – startup, którego wycena przekroczyła 10 miliardów dolarów
 • Denial of Service – Atak DoS – proces, który polega na zablokowaniu pojedynczej usługi sieciowej lub pojedynczego serwera poprzez ciągłe wysyłanie doń olbrzymich ilości informacji, które albo spowodują przeciążenie serwera (i znaczne spowolnienie jego pracy), albo wysycą jego łącze internetowe. W rezultacie serwer przestanie być dostępny dla innych użytkowników.
 • direct mailing – mailing – rodzaj reklamy bezpośredniej, wchodzącej w zakres działań typu BTL. Polega na dostarczaniu materiałów promocyjnych (najczęściej w postaci drukowanej typu ulotki, broszury, formularz zamówienia) bezpośrednio do skrzynki pocztowej potencjalnego klienta. Odmianą internetową tej formy promocji jest e-mailing.
 • directory – katalog internetowy – witryny, w których redaktorzy dzielą się informacjami o stronach, przypisując je do odpowiedniej kategorii, nadając im tytuły i opisy
 • DDoS distributed denial of service – DDoS – jest jedną z odmian ataku DDoS. Jego celem jest uniemożliwienie działania serwera jako całego komputera lub wybranej usługi (np. serwera www czy serwera poczty) poprzez zalanie go nadmiarem odpowiednio spreparowanych informacji (i tym sposobem zajęcie wszystkich wolnych zasobów). Charakterystyczną cechą DDoS jest to, że atak następuje nie z jednego, a z bardzo wielu źródeł jednocześnie, przez co bardzo trudne jest przeciwdziałanie tego rodzaju atakom.
 • DNS (Domain Name System) – DNS – tym pojęciem określany jest zarówno cały system serwerów, pojedyncze serwery oraz świadczona przezeń usługa polegająca na zamianie adresów czytelnych dla człowieka (np. domen w postaci www.intensys.pl) na adresy zrozumiałe dla urządzeń obsługujących transfer danych w Internecie
 • DNT Doman Name Testing – DNT – Usługa polegająca na tymczasowym wykupieniu domeny do testów. Okres testów trwa na ogół 14 dni
 • doorway – strona pośrednicząca – inaczej strona-most, strona, której celem jest przejęcie ruchu sieciowego poprzez wypełnienie jej nieprzydatnymi informacjami zawierającymi słowa kluczowe, tylko po to, żeby przekierować poprzez odnośnik na inną stronę
 • Drag along – prawo przyciągnięcia – klauzula, która daje możliwość przymuszenia jednej strony do sprzedaży udziałów/akcji, najczęściej stosowana przez inwestora i chroniąca jego interes. Zapis ten daje możliwość inwestorowi, który chce zbywać swoje udziały, do zmuszenia innych udziałowców do przyłączenia się do planowanej przez niego transakcji
 • duplicate content – duplikaty treści – treść zduplikowana – Google wyraźnie potwierdziło, że ich algorytm nie lubi kopii treści na różnych stronach www
 • E-commerce 2.0 – E-commerce 2.0 – Wprowadzone na wzór i powiązanie z Web 2.0, pojęcie określające nowoczesne narzędzia i metody sprzedaży elektronicznej
 • e-commerce site – sklep internetowy – witryna, której celem jest sprzedaż detaliczna
 • editorial link – link redaktorski – link, który publikowany jest przez webmastera, gdyż jego zdaniem jest on wartościowy dla użytkowników jego witryny
 • engagement – poziom zaangażowania użytkowników na stronie
 • ENUM – ENUM – System rejestracji numerów telefonicznych przy pomocy systemu DNS. Tak zdefiniowane numery telefoniczne mogą być kojarzone z innymi numerami telefonicznymi, stronami www czy adresami e-mail. Umożliwia to posługiwanie się jednym numerem-identyfikatorem przy korzystaniu z różnych usług teleinformatycznych
 • Expires – nagłówek expires – Jeden z nagłówków protokołu HTTP określający czas ważności zasobu (pliku)
 • External optimization (Off-site optimization) – optymalizacja zewnętrzna (po za stroną internetową) głównie skupiająca się wokół link buildingu
 • factors that contribute to …. – czynniki które przyczyniają się do …
 • Favicon – ikona ulubionych – Mała ikona (16×16 pikseli), którą widać m.in. przed adresem strony w przeglądarce
 • FFA sites (Free For All) – strony FFA – strony powstałe w celach manipulacyjnych, nieposiadające żadnej wartości dla użytkownika, zawierające wiele linków prowadzących na witryny nie powiązane tematycznie
 • Fintech – Fintech – mobilny i innowacyjny sposób obsługi bankowości. Opiera się na wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych do usprawniania usług finansowych – zaciągania kredytów, pożyczek, zarządzania finansami, operowania walutami czy też dokonywania płatności online
 • Firebug – Firebug – Popularne narzędzie (w postaci wtyczki do przeglądarki Firefox) dla osób tworzących strony internetowe. Umożliwia m.in. sprawdzanie w czasie rzeczywistym struktury aktualnie przeglądanego dokumentu, kontrolę wykonywanego kodu JavaScript, śledzenie procesu pobierania poszczególnych elementów przeglądanych stron, modyfikowanie do podglądu ,,na żywo” kodu HTML i arkuszy CSS i wiele innych
 • Firewall – ściana ogniowa – Zapewnia ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do komputera lub całej sieci poprzez filtrowanie i kontrolę pakietów
 • Flash – Flash – Technologia tworzenia interaktywnych animacji, przeznaczonych przede wszystkim do publikacji w Internecie (w formie np. dodatków do stron internetowych), lub nawet całych stron www (nazywanych stronami Flash)
 • Founders ageement – Founders ageement – umowa lub też pisemne porozumienie regulujące najważniejsze kwestie dotyczące uczestnictwa pomysłodawców w start-upie
 • frames – ramki – niepożądany przez Google mechanizm łączący kilka stron w jedną
 • fresh bonus site – bonus dla nowych stron – popularne w świecie marketerów stwierdzenie, mówiące o tym, że wyszukiwarka Google podwyższa ranking świeżo zaindeksowanych podstron
 • geotargeting – geotargeting – ustalenie lokalizacji użytkownika celem wygenerowania dla niego odpowiednich reklam i stron
 • Google bowling – depozycjonowanie – sztuczne działanie mające na celu osłabienie pozycji konkurenta, poprzez wygenerowanie niskiej jakości linków prowadzących do strony konkurenta, szczególnie wrażliwe są na te działania nowe strony
 • Google Search Console – Google Search Console – aplikacja internetowa udostępniona przez Google dla webmasterów, niegdyś nazywana ,,Narzędzia dla webmasterów”
 • Google suplemental index – dodatkowy indeks Google – dodatkowa baza Google zawierająca strony, które nie pojawią się w wynikach wyszukiwania ze względu na swoją niską jakość
 • gramification – Grywalizacja – dodanie do usługi, produktu czy strony internetowej elementów znanych z gier, takich jak zdobywanie punktów czy odznak za wykonywanie nawet najprostszych czynności
 • grey hat SEO – szary kapelusz SEO – działania łamiące zalecenia wyszukiwarek, ale nie w sposób rażący
 • Growth hacking – Growth hacking – technika marketingowa, w której zamiast tradycyjnej reklamy, używa się nowych kanałów poszukiwania klientów, takich jak media społecznościowe, materiały wiralowe, blogi etc.
 • hidden text – ukryty tekst – tekst w kodzie strony, który jest ukryty dla użytkownika witryny – metoda używana przez spamerów
 • hijacking – uprowadzenie witryny – metoda spamerska mająca na celu przekonanie Google, że określona strona ma inny adres URL – forma maskowania
 • Hockey stick – Hockey stick – jeśli przychody firmy gwałtownie wzrastają i utrzymują się w tym trendzie, to ich wykres może przypominać właśnie „kij hokejowy”
 • how search engines crawl and index the web – jak działają roboty wyszukiwarek i jak indeksują strony
 • HTML (HyperText Markup Language) – HTML
 • Hub – zaufane strony linkujące – strony lub witryny będące autorytetem w danym obszarze tematycznym i gwarantujące, że umieszczony na nich link będzie miał pozytywny wpływ na pozycje w rankingach wyszukiwarek internetowych
 • important pages – ważne ciekawe strony
 • impression – odsłona – zdarzenie wyświetlenia przez użytkownika danej strony czy reklamy
 • inbound link – link przychodzący – link prowadzący do twojej witryny, który został opublikowany na niezależnej stronie
 • index – indeks – baza danych wyszukiwarek, przechowująca treść i inne informacje o stronach internetowych, do których prowadzą ich wyniki wyszukiwania
 • index – indeksowanie – proces dodawania danej strony do indeksu wyszukiwarek
 • interlinking – linkowanie wewnętrzne – struktura linków pomiędzy różnymi stronami tej samej witryny
 • internal link – link wewnętrzny – hiperłącze prowadzące na inną stronę w obrębie tej samej witryny
 • Internal optimization (On-site optimization) – optymalizacja strony internetowej – działania zmierzające do dopasowania strony internetowej, tak aby była ona przyjazna w odczuciu zarówno jej użytkownika jak i robotów przeglądarek
 • inventory – przestrzeń reklamowa – miejsce na stronie internetowej czy aplikacji przeznaczone na reklamy
 • invisible web – niewidzialna sieć – sieć informacji w Internecie, która nie jest zindeksowana przez Google
 • IP (Internet Protocol) – IP
 • IP adress – adres IP
 • IPO – IPO – Pierwsza oferta publiczna, czyli sprzedaż akcji spółki na giełdzie po raz pierwszy
 • IR (information retrieval) – odzyskiwanie informacji – gałąź informatyki zajmująca się odzyskiwaniem dokumentów spełniających określone wymogi informacyjne
 • ISP (Internet service provider) – dostawca usług internetowych
 • Java applet – aplety Java
 • keyword cannibalization – kanibalizm wyrażeń kluczowych – sytuacja w której wyszukiwarki nie są w stanie ustalić prawidłowej strony docelowej na dane słowo kluczowe w obrębie całej witryny gdyż nadużywa ona danego słowa kluczowego na swoich różnych stronach
 • keyword popularity – popularność słowa kluczowego – szacunkowa liczba zapytań do wyszukiwarki, która pokazuje wolumen miesięcznych zapytań o dane wyrażenie
 • keywords research – identyfikowanie słów kluczowych – stworzenie zestawu popularnych słów lub zwrotów, które skojarzone będą z daną stroną internetową
 • KPI (key performance indicators) – kluczowe wskaźniki efektywności – parametry określone przez organizację, definiujące jej cele oraz służące mierzeniu ich realizacji
 • LSI latent semantic indexing – LSI – uśpione indeksowanie semantyczne – metoda wyodrębniania słów ze strony internetowej w celu ustalenia jej tematyki
 • lead – inaczej konwersja
 • Lean startup – Lean startup – to metoda prowadzenia projektów rozwojowych, w której miarą postępu jest dostosowywanie modelu biznesowego do realiów rynkowych w myśl zasady: mierz – ucz się – buduj. Metoda prowadzenia działalności, w której eksperymentowanie i dostosowywanie produktu do realiów rynkowych jest ważniejsze od dokładnego planowania
 • link bait – przynęta na linki – strona, która zawiera użyteczne informacje i jej celem jest skłonienie użytkownika do podlinkowania jej np. w mediach społecznościowych
 • link building – gromadzenie linków – działania zmierzające do stworzenia lub pozyskania linków wejściowych do wybranej strony internetowej, mające na celu zwiększenie pozytywnego wpływu linków na ranking w wyszukiwarkach
 • link juice – moc linków – wartość linku określająca stopień zaufania Google do samego linku i autorytetu witryny
 • link popularity – wskaźnik popularności linków – parametr określający wartość witryny na podstawie ilości i jakości witryn, które opublikowały do niej linki
 • link spam – spam linków – linki pomiędzy stronami, których jedynym celem istnienia jest poprawa linkowania pomiędzy stronami
 • linkerati – linkerati – internauci posiadający własne witryny internetowe, w których często publikują odnośniki do innych wartościowych serwisów, np. blogerzy, właściciele mediów informacyjnych
 • Liquidation preference – Liquidation preference – preferowane warunki wyjścia kapitałowego inwestora ze startupu
 • LTV Live Time Value – LTV – ARPU razy ALoC – przychód z przeciętnego okresu świadczenia usług dla klienta minus koszt obsługi klienta
 • Lock-up – Lock-up – Zobowiązanie się do niezbywania udziałów / akcji w określonym czasie. Zabezpiecza to interesy founderów startupu przed niespodziewaną zmianą inwestora, a inwestorowi daje pewność, że założyciele będą pracować nad projektem, nie próbując odsprzedać swoich udziałów przed osiągnięciem pewnego etapu rozwoju
 • logfile – pliki logu (logi) – zapisana próba dostępu w dzienniku serwera z informacjami o użytkowniku
 • MFA Made for Adsense – witryny pod Adsense – witryny, które zostały zaprojektowane od podstaw z myślą o umieszczeniu na nich reklam Adsense
 • MVP Minimal Viable Product – MVP – taki produkt, który nie jest całkowicie ukończony, ale jest już gotowy do wprowadzenia na rynek. MVP to w tym przypadku najprostsza wersja, która pokazuje jak będzie wyglądać gotowy produkt po ukończeniu. Czyli wystarczająco określony, aby pokazać potencjalnemu klientowi jego wartość, a jednocześnie pozwolić na zmierzenie zainteresowania klienta
 • mobile-friendly – przyjazny dla urządzeń przenośnych – strona lub aplikacja dopasowana do użytkowników komórek lub tabletów
 • mobilegeddon – mobilegeddon – aktualizacja algorytmu sfokusowana na użytkownikach komórkowych (21.04.2015 r.)
 • monetization – monetyzacja – proces, w którym wydawca uzyskuje zysk z witryny
 • MRR Monthly Recuring Revenue – MRR – Miesięczny powtarzający się przychód – comiesięczny strumień przychodu subskrypcyjnego, czyli w największym uproszczeniu suma pieniędzy, która na koniec miesiąca spływa na konto naszej firmy
 • more visits – więcej odwiedzin
 • non-brand traffic – ruch pochodzący z zapytań niebrandowych – wielkość ruchu ze źródeł odwiedzin pochodzących z zapytań w wyszukiwarce internetowej niepowiązanych bezpośrednio z marką reprezentowaną przez daną stronę internetową
 • nonreciprocal link – link nieodwzajemniony – gdy strona A nadaje link stronie B, a strona B nie nadaje linku do strony A. Wyszukiwarki uważają takie linki za bardziej wartościowe
 • No-shop – No-shop – zapis pojawiający się najczęściej w ,,term sheet” (istotne warunki), zobowiązanie do wyłączności negocjacji, czyli do zaniechania prowadzenia rozmów z innymi inwestorami oraz niepodejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu pozyskanie ofert i propozycji inwestycyjnych
 • organic search results – naturalne wyniki wyszukiwania – wyniki wyszukiwania, które nie są sponsorowane
 • outbound link – link wyjściowy – link wychodzący z jednej witryny i prowadzący do drugiej
 • page is ranking – strona jest na pozycji
 • page load time – czas ładowania strony
 • pagejacking – kradzież treści
 • Pitch – Pitch – prezentacja startupu, najczęściej w formie wystąpienia publicznego, opowieść o idei, pomyśle i biznesplanie. Zwykle pitch to jedno lub kilkuosobowa prezentacja ze slajdami lub krótkim filmem przed grupą inwestorów. Pitch najczęściej ma miejsce na etapie poszukiwania finansowania lub potencjalnych klientów
 • Pivot – Pivot – to zmiana dokonywana, aby lepiej trafić w realia rynkowe. Może to być zmiana cech produktu lub również zmiana strategii wejścia na rynek, grupy docelowej, sposobu komunikacji etc.
 •  PR (PageRank) – PageRank – opracowany przez Google algorytm mierzący wagę linkującej strony pod kątem zaufania i autorytetu strony linkującej
 • probalistic model – model probalistyczny – klasyczny model odzyskiwania dokumentów bazujący na probalistycznej interpretacji trafności tematycznej dokumentu dla danego zapytania użytkownika
 • Produce content – tworzyc Tresci
 • pull-down menu – lista rozwijalna – formularz strony, w której użytkownik wybiera jedną z wymienionych pozycji
 • Query intent – intencje pytającego w wyszukiwarce
 • rank – pozycja stron
 • reciprocal linking – linki odwzajemnione – wzajemne linkowanie (wymiana lnków) pomiędzy stroną A i B
 • redirect – przekierowanie – metoda przenoszenia ze strony danego użytkownika bez konieczności wykonania przez niego akcji tj. kliknięcia
 • referrer web page – strona odsyłająca – zewnętrzna strona internetowa kierująca ruch do naszej strony przy pomocy linku
 • relative link – link względny – link, który nie zawiera pełnego adresu – początku, a serwer definiuje go jako link w obrębie tej samej witryny
 • relevance – trafność – prawdopobobieństwo, że dana strona zainteresuje użytkownika wyszukiwarki lub okaże się dla niego użyteczna w przypadku podanego słowa kluczowego
 • repeat visitor – powracający użytkownik – osoba lub przeglądarka otrzymująca więcej niż raz dostęp do strony w określonej jednostce czasu
 • Right of first refusal – Prawo pierwszeństwa – zapis umowy inwestycyjnej gwarantujący, że w przypadku zamiaru zbycia udziałów przez jednego ze wspólników, pozostałym wspólnikom przysługuje pierwszeństwo do ich zakupu na takich samych zasadach jak w przypadku innego potencjalnego nabywcy
 • SFCR Sales Funnel Conversion Rate – SFCR – Współczynnik Konwersji Lejka Sprzedaż, liczba potencjalnych klientów, którzy zostają klientami płacącymi abonament
 • sandbox – piaskownica – dość stary mechanizm Google, który nabiera coraz mniejszego znaczenia, według którego Google umieszczało nowe witryny w ,,zagrodzie”, uniemożliwiając im zdobycie wysokich pozycji
 • Scaling-up – Skalowanie – to rozszerzanie możliwości biznesowych firmy przez obecność na nowych rynkach i/lub w nowych branżach. Skalowanie to zmienianie rozmiarów i zakresu start-upu. Skalowany biznes to również taki, który łatwo przenieść w inne miejsce
 • search engine marketing – marketing wyszukiwania – wszystkie działania mające na celu podniesienie widoczności strony internetowej w wynikach wyszukiwania Google zarówno tych organicznych, jak i sponsorowanych
 • search engine spam – spam w wyszukiwarkach – strony, które są zwracane przez wyszukiwarkę w wyniku manipulacji i ich dostosowania do algorytmu Google, mimo że nie są najlepszą odpowiedzią na zapytanie użytkownika
 • Seed capital – Seed capital – to inwestycje w podmioty znajdujące się w bardzo wczesnym stadium rozwoju lub w startupy nieposiadające udokumentowanego track record. Inwestycje o bardzo wysokim poziomie ryzyka
 • SEO (search engine optimization) – optymalizacja witryny pod kątem wyszukiwarek internetowych – proces wpływający na podwyższenie pozycji strony w wyszukiwarce internetowej
 • SEO increases the quality of a website – SEO zwiększa wartość strony
 • SERP (search engine results page) – – strona wynikowa – strona z wynikami zwracana w odpowiedzi na dane zapytanie w wyszukiwarce
 • sitemap – mapa witryny – mapa stworzona dla użytkownika w kodzie HTML, widoczna i dostępna da niego z poziomu danej strony internetowej, lub mapa w formacie XML stworzona dla robotów wyszukiwarek internetowych
 • social media marketing – marketing społecznościowy – promowanie strony lub brandu za pomocą mediów społecznościowych
 • SaaS Software as a Service – SaaS – w dosłownym tłumaczeniu – oprogramowanie jako usługa. Dostarczana klientowi za pomocą Internetu usługa korzystająca z nowoczesnego oprogramowania
 • search engines crawls – roboty wyszukiwarek
 • spamglish – spamglish – niemający żadnego sensu tekst wykorzystywany do przyciągnięcia uwagi wyszukiwarek
 • spammer – spamer – osoba posługująca się technikami, które łamią wytyczne przeglądarek
 • spider – pająk – inaczej szperacz, bot czy robot Google, który porusza się po linkach stron internetowych
 • spider trap – pułapka na pająki – nieskończona pętla, gdzie pająk wyszukiwarki może wpaść w trakcie skanowania dynamicznej witryny, na której adres URL zmienia się ze strony na stronę
 • Spin off – Spin off – przedsiębiorstwo powstałe poprzez wydzielenie się / oddzielenie z jednostki macierzystej („spółki matki”)
 • Spray and pray – Spray and pray – powszechnie mówi się o tym jako o sposobie marketingu polegającym na docieraniu do jak najszerszej grupy odbiorców, licząc że informacja trafi w końcu do właściwej firmy. Może być to jednak nie tylko sposób na promocję start-upu, ale również model inwestowania. Technika spraw & pray to inwestowanie w wiele firm jednocześnie, licząc na to, że któryś z pomysłów się zwróci
 • static page – strona statyczna – strona, która wyświetla zawsze te same treści
 • status code 301 – kod stanu 301 – zabieg skierowany do użytkowników i wyszukiwarek informujący o tym, że treści obowiązujące na stronie przed przekierowaniem zostały przeniesione na inną stronę i że powinno się potraktować nową stronę jako obecnie obowiązującą
 • status code 302 – kod stanu 302 – informacja, że żądany dokument został znaleziony, ale tymczasowo został przeniesiony pod inny adres url
 • status code 400 – kod stanu 400 – serwer nie jest w stanie zidentyfikować żądania z powodu jego nieprawidłowej składni
 • status code 401 – kod stanu 401 – serwer prosi o uwierzytelnienie użytkownika przed spełnieniem jego „żądania”
 • status code 404 – kod stanu 404 – serwerowi nie udało znaleźć się danego dokumentu
 • status code 410 – kod stanu 410 – serwer informuje, że żądany dokument został usunięty celowo
 • status code 500 – kod stanu 500 – nastąpił wewnętrzny błąd serwera
 • status code 501 – kod stanu 501 – serwer nie rozpoznaje żądania
 • stemming – analiza słowotwórcza – wyszukiwarki w tym procesie wydzielają rdzeń gramatyczny i zwracają wyniki wyszukiwania skojarzone, np. obuwia – pokaże też obuwie
 • stickiness – lepkość – zdolność witryny do wzbudzenia zainteresowania i utrzymania użytkownika w witrynie
 • Tag along – Tag along – prawo przyłączenia się do sprzedaży akcji / udziałów
 • tags – tagi – proste opisy służące do kategoryzacji treści
 • target audience – grupa docelowa
 • targeting link building – odpowiednie linkowanie
 • taxonomy – taksonomia – system klasyfikacji słownictwa wykorzystywany do podziału tematów w struktury hierarchiczne
 • Term sheet – Term sheet – pierwsze porozumienie zawierane pomiędzy założycielem oraz inwestorem. Jako całość, co do zasady nie ma mocy prawnie wiążącej, nie stanowi ani umowy przedwstępnej, ani oferty.
 • Text link – link tekstowy – Zwykły plik zakodowany w kodzie HTML, w którym nie pojawia się żadna grafika ani elementy JavaScript czy Flash.
 • the page provide enough value – strona zawierająca wystarczającą wartość (użyteczna strona internetowa)
 • theme – motyw – tematyka sugerowana przez wyrażenia kluczowe na stronie
 • thin affiliate – cienki partner – witryna partnerska, która zapewnia niewielką ilość treści
 • thin content – cienka treść – treść o niskiej wartości merytorycznej
 • time on page – czas spędzony na stronie
 • toolbar – pasek narzędzi – dodatek do przeglądarek (np. pole wyszukiwania) widoczny zwykle w ich interfejsie
 • Traction – Trakcja – pojęcie służące do opisywania: czy założony model biznesowy działa; w jakim tempie (i czy w ogóle) rozwija się start-up; jakie jest zainteresowanie użytkowników; jakie jest zaangażowanie użytkowników; jak wygląda potencjał rozwojowy start-upu
 • traffic – ruch sieciowy – liczba użytkowników poruszających się po witrynie
 • TrustRank – TrustRank – parametr opisujący stopień zaufania, jakim cieszy się dana witryna lub strona
 • UGC (user generated content) – treści tworzone przez użytkowników – treści publikowane przez użytkowników witryny w sieci: filmy, podcasty, posty w sieci
 • Unicorn – Unicorn – „jednorożec” to start-up, którego wycena przekroczyła miliard dolarów
 • unique visitors – unikalni użytkownicy – użytkownicy, którzy dostali się na twoją stronę po raz pierwszy w określonej jednostce czasu
 • URL (Uniform Resource Loacator) – adres URL
 • URL rewrite – nadpisnaie adresu URL – technika stosowana do modyfikacji adresu URL w celu uzyskanie jej bardziej przyjaznego wyglądu
 • user session – sesja użytkownika – czas, w którym użytkownik korzysta z witryny
 • Venture capital – Venture capital – inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym w firmy, najczęściej na wczesnym etapie jej rozwoju. Mają uruchomić działanie spółki lub sprzyjać jej ekspansji
 • Vesting – Vesting – zapis umowny, pojawiający się w investment agreement, który uprawnia do stopniowego obejmowania akcji lub udziałów w spółce w zamian za konkretną kwotę, w określonym terminie
 • Web adress – adres sieciowy
 • web browser – przeglądarka internetowa
 • weblog – blog
 • white hat SEO – biały kapelusz SEO – techniki pozycjonowania stron zgodne z wytycznymi Google
 • you will move up in the rankings – pozycje będą Ci rosły
 • Analytics or Web Analytics Tools – Narzędzia analityki internetowej – The analysis of data generated by people’s activity on websites or mobile apps, for the purpose of discovering ways to improve websites and marketing campaigns.
 • App (Application) – Aplikacja – A program designed to run on smartphones, tablets and other mobile devices.
 • Banner Ad – Reklama banerowa – A form of advert found on web pages and mobile applications, usually in image format.
 • Blog – Blog – A regularly updated website written by an individual, typically in a conversational style, and focused on a specific subject.
 • Browser – Przeglądarka – A computer program used to navigate the Internet on computers, tablets and smartphones. Examples include Chrome, Firefox, Internet Explorer and Safari.
 • Clickthrough – Rate (CTR) – CTR – The number of times people click on an item of interest, like an advert, in comparison to the number of times users are exposed to that item.
 • Content – Treść reklamy – The digital material available to users, via text, video, audio, images, etc.
 • Conversion or Goal – Konwersja lub Cel reklamy – The action you want visitors to perform. Examples include ecommerce purchases, form submissions, phone calls, and video views.
 • Conversion Optimization – Optymalizacja konwersji – The process of increasing the percentage of visitors who complete your goals.
 • Conversion Rate – Poziom konwersji – The ratio of conversions to visits, often used to measure digital performance.
 • Cost per Click – Koszt za kliknięcie – The amount of money required to produce a single click on a digital advertisement.
 • Desktop – Komputer – A nonmobile device like a personal computer or laptop computer.
 • Ecommerce – Ecommerce – The sale of products and services online.
 • Email Marketing – Mailing – The process of using email messages to share information and promote products and services.
 • Home Page – Strona Główna – The introductory or “main” page of a website.
 • HTML Hypertext – Język HTML – Markup Language. A language used by web developers to create websites.
 • Impressions – Wyświetlenia – The number of times an advert is displayed.
 • Index – Indeks – A searchable catalogue of web pages and digital content used by a search engine to provide relevant results.
 • Keyword –  Słowo kluczowe – A word or a phrase typed into a search engine, which businesses can target as part of their advertising campaigns.
 • Landing Page – Strona docelowa – The first page on a website that a person usually sees—not necessarily the home page of that website.
 • Link – link – A text or image that provides a link from one web page or website to another.
 • Mobile Device – Urządzenie mobilne – A portable device, such as a smartphone or tablet, capable of connecting to the Internet and running applications.
 • Natural Listings or Organic Listings Results – Naturalne wyniki wyszukiwania lub organiczne wyniki wyszukiwania –  from a search engine that are not paid adverts.
 • Paid Listings Advertisements – Płatne wyniki wyszukiwania – that appear on search engines results pages.
 • PayPerClick – Płatność za kliknięcie – (PPC) An advertising system in which advertisers pay for users to click on their advertisements.
 • Query or Search Term – Zapytanie – The keyword or phrase a user types into a search engine in order to find what they’re looking for.
 • Ranking – Ranking – A listing’s position on a search engine results page.
 • Search Engine – Silnik wyszukiwarki – A tool that indexes and returns relevant digital content in response to users’ keywords. Popular Internet search engines include Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo, Baidu, Yandex and more.
 • Search Engine Optimization (SEO) – Pozycjonowanie (SEO) – The  practice of making changes to web pages, content, and the promotion of that content to improve visibility in the organic —or unpaid—search engine results .
 • Search Engine Marketing (SEM) – Pozycjonowanie sponsorowane (SEM) – A form of advertising that allows you to bid for your advertisement to show along with search results for keywords that people are typing in. This lets businesses be seen by people at the very moment they’re searching for the things a business offers.
 • Search Engine Results Page (SERP) – Wyniki wyszukiwania (SERP) – A list of results appearing in a search engine in response to a user’s search query.
 • Session or Visit – Sesja lub wizyta – A group of interactions that take place on your website within a given time frame. For example a single session can contain multiple page views and ecommerce transactions .
 • Social Media Content – Treść na platformach społecznościowych – such as text, images, or videos, created by individuals and shared across the Internet.
 • Social Network – Sieć społecznościowa – A community of individuals creating and sharing content.
 • Traffic Acquisition – Pozyskiwanie ruchu – The process of attracting visitors often referred to as traffic to websites, mobile apps and other digital assets.
 • Unique Visitor – Unikalni odwiedzający – A single visitor to a website during a specific period of time.

Cześć powyższych definicji zostało zaczerpnięte ze strony slownik.intensys.pl